Basiscursus

I.v.m. de Corona maatregelen kan de Basiscursus niet op onderstaande manier doorgang vinden. Heb je vragen over de aangepaste Basiscursus? Graag contact opnemen met Ingrid Jongerius 06-41115650.

Is je hond ouder dan 13 weken, dan kun je starten met de Basiscursus clickertraining. Ook hier staat het plezier in het samen oefenen en ontspannen samenwerken centraal.

Wat houdt de cursus in
De cursus duurt 6 weken en bestaat uit 10 praktijklessen en 7 theorielessen. Na elke les krijgen hond en baas huiswerk mee. Een duidelijke uitleg en herhaling van het geleerde wordt na elke les per e-mail toegestuurd, zodat de oefeningen ook thuis goed kunnen worden uitgevoerd.

De theorielessen
Tijdens de informele theorielessen krijg je veel interessante informatie. Het gedrag van de hond staat in elke les centraal. Hoe denkt een hond en hoe leert een hond? Hoe verandert zijn gedrag in de pubertijd? Hoe werken zijn zintuigen en wat betekenen de signalen die hij geeft aan andere honden en aan zijn baas? Je leert je hond ‘lezen’ en zult daarna zijn hondentaal beter begrijpen.

De praktijklessen
Oefeningen uit de voorgaande cursus worden verder uitgebouwd. Het netjes aangelijnd en uiteindelijk los volgen, het hier komen, het zit/wacht en down (af)/blijf op de gewenste plek (steadiness) nemen een belangrijke plaats in. Naast het vlot reageren op gesproken commando’s leert de hond te komen op de fluit.

De hond leert tijdens de praktijklessen de volgende vaardigheden:

  • Aandacht hebben voor de baas
  • Met aandacht lopen aan de lijn (zonder trekken)
  • Down
  • Naast
  • Hier komen op het fluitsignaal
  • Zit en wacht, ook met afleiding
  • Down en blijf, ook met afleiding
  • Volg aan de lijn en zonder lijn
  • Verleidingen weerstaan met ‘nee’

clicker

Trainingsmethode
De jonge hond wordt positief geconditioneerd door het gewenste gedrag te belonen. Ongewenst gedrag krijgt geen aandacht. Tijdens de basiscursus en de daarop volgende cursussen wordt gewerkt met de clicker. Een klein apparaatje waarmee je klikt en zo het gewenste gedrag exact aanwijst. De hond zal er gegarandeerd enthousiast op reageren. Zowel de hond als de baas worden  ‘clickerwijs’. Lees meer

Wanneer, waar en wat kost het
De praktijklessen vinden plaats in Zeist. Deze locatie is vanuit Utrecht en omliggende plaatsen goed aan te rijden. Je krijgt voor een periode van 6 weken 2x per week les, op woensdagavond en op zondagochtend. De theorielessen volg je op zondagochtend in het padvindersgebouw De Vonk op de Padvinderslaan in Zeist. Je hond blijft tijdens de theorieles in de auto. De totale cursus bedraagt € 220,-. De volgende Basiscursus Clickertraining start op

Meer informatie en aanmelden
Bel voor meer informatie over de Basiscursus clickertraining naar Ingrid Jongerius, tel. 06 4111 5650. Je kunt ook het inschrijfformulier invullen, dan wordt er  z.s.m. telefonisch contact met je opgenomen. Wil je reactie via de mail? Mijn mail wil bij @hotmail of @gmail nog wel eens in de spam terecht komen.