Privacyverklaring Hondenschool KynoQuest

 

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om je te informeren over je rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

 

Hondenschool

In mijn hondenschool kunnen diverse persoonsgegevens van je verwerkt worden. Dit is noodzakelijk voor mijn (financiële) administratie en om later terug te kunnen vallen op de verslaglegging van (privé)afspraken.

 

Mijn plichten

Hondenschool KynoQuest is volgens de AVG wet  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die voor de administratie van Hondenschool KynoQuest nodig zijn. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet hondenschool KynoQuest als volgt:

 

 • Je gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor dienstverlening;
  • voor de financiële administratie;
 • Er vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • Hondenschool KynoQuest heeft zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met je persoonsgegevens.
 • Je persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede dienstverlening.

 

Je rechten als cursist:

Je hebt de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van je verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.